+48 728 656 410

SonoScape E2

Przeno?ny multidyscyplinarny cyfrowy ultrasonograf

SonoScape E2®  to nowoczesny, mobilny oraz innowacyjny aparat w?ród lekkich ultrasonografów z 15.6" monitorem LED FULL HD i szybkim dyskiem SSD. Posiada znakomity obraz czarno-bia?y oraz pe?ny pakiet Dolpperowski. Sprawdzi si? zarówno jako aparat stacjonarny jak i mobilny. Wsz?dzie tam gdzie potrzebna jest pe?na diagnostyka. 

 

 

Zastosowanie:

 • Anestezjologia
 • Reumatologia
 • Chirurgia
 • Fizjoterapia
 • Po?o?nictwo i ginekologia
 • Badania mi??ni szkieletowych
 • Medycyna ratunkowa
 • Badania naczyniowe

 

 

 

SonoScape E2®  to ultrasonograf zaprojektowany w celu uzyskania uderzaj?cej jako?ci obrazu, trwa?o?ci i ?atwo?ci obs?ugi, wyznaczaj?cy nowy standard jako?ci obrazu w ultrasonografii.

Z g?ównych zalet które posiada SonoScape E2® to ekran o przek?tnej 15,6 cala, dwukrotny zoom bez utraty jako?ci, szybki dysk SSD o wielko?ci 500 GB, najnowsz? technologi? inwersji impulsu PIH, Wszystkie te elementy sprawiaj?, ?e jest bezkonkurencyjny w stosunku jako?ci do ceny.

 

 

Trwa?o?? - produkty i technologie firmy SonoScape zapewniaj? sprawdzon? wiarygodno?? i trwa?o?? w konwencjonalnych warunkach medycznych oraz w daleko bardziej wymagaj?cym otoczeniu.

2-letnia gwarancja - jako?? i trwa?o?? systemu E2  jest zagwarantowana przez posiadanie 2-letniej gwarancji

Opis oferowanego aparatu:

 •  
 • Bardzo niska masa- wraz z wewn?trzn? bateri? to tylko 6  kg
 • Przek?tna ekranu: 15,6".
 • 500 GB wbudowany dysk SSD do archiwizacji bada?
 • Pod?wietlany pulpit
 • HDMI oraz 3 porty USB, które pozwalaj? na bezpo?redni? wymian? obrazów (JPEG) i filmów (MPEG4) z komputerem PC lub Mac
 • One Key to Full Screen – mo?liwo?? prezentacji badania USG na pe?nym ekranie
 • Compund Imaging – jednoczesne skanowanie wi?zki ultrad?wi?kowej pod wieloma k?tami tzw. obrazowanie w skrzy?owanych ultrad?wi?kach
 • uScan - w celu polepszenia jako?ci obrazu aparat w standardzie jest wyposa?ony w specjalne modu?y wspomagaj?ce wizualizacj?
 • Color Doppler - dynamiczny szerokozakresowy tryb Color Doppler nowej generacji zapewniaj?cy dok?adn? analiz? przep?ywu krwi
 • Doppler Pulsacyjny (PW Doppler)
 • AutoTrace – automatyczny obrys i kalkulacje w trybie Dopplera
 • Wide Scan – obrazowanie trapezowe
 • Tissue Harmonic Imaging (THI) – szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne
 • PIH– obrazowanie harmoniczne z inwersj? fazy
 • DICOM – umo?liwia pod??czenie do sieci zgodnej ze standardem medycznym DICOM 3.0